Zorgprofessionals

Verwijsformulier:

Wanneer u een cliënt of patiënt wilt doorverwijzen dan kunt u gebruik maken van het verwijsformulier. Heeft u liever een verwijsblok? Deze kunt u kosteloos aanvragen via info@dietistenpraktijktopcare.nl.

Artsenwijzer Diëtetiek

Verwijzing naar een diëtist op het juiste moment levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van uw cliënt of patiënt. In de Artsenwijzer Diëtetiek staat bij welke indicatie en op welk moment het gewenst is dat een cliënt of patiënt wordt verwezen. Er staat tevens vermeld welke gegevens de diëtist nodig heeft voor een goede dieetbehandeling, de doelstelling van het dieet en de behandeltijd. Ook over de werkwijze van de diëtist vindt u in de artsenwijzer www.artsenwijzer.info meer informatie. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.

Foldermateriaal Topcare

Wilt u uw cliënten of patiënten informatie meegeven van diëtistenpraktijk TopCare? Ik breng graag flyers of visitekaartjes bij u langs voor in uw praktijk.